Gnjide su jajašca ušiju koja se često zamjenjuju za perut. Uši polažu jaja na kosu, učvršćujući ih posebnim sekretom. Ovaj iscjedak puno je teže riješiti gnjide s kose, a često je jedino rješenje kratko ošišati kosu. Međutim, takvi radikalni koraci nisu uvijek potrebni. Saznajte o domaćim lijekovima za rješavanje gnjida.

Simptomi

  • Svrbež kože
  • Razdražljivost

Opis bolesti

Uši na vlasištu (Pediculus Humanus Capitis) su maleni insekti, paraziti sivkasto-bijele boje, dugi od 2 do 4 mm. Žive isključivo na vlasištu, izvan vlasišta  mogu preživjeti dulje od 48 sati. Niti na jednom drugom dijelu tijela ne mogu preživjeti. Žive uši se hrane krvlju sišući kožu glave ostavljajući ispupčenja crvenkaste boje. Prilikom hranjenja ispuštaju tekućinu koja izaziva neugodan i vrlo intenzivan svrbež zbog čega osoba ima ogrebotine koje se mogu inficirati. Uš ako nema uvijete maksimalno može preživjeti dva dana. Prosječni vijek uši je oko dva mjeseca.

Prevencija

Kolektivi kao što su vrtići, škole igraonice mogu biti potencijalno mjesto za razvoj ušiju u dječjoj dobi. Stoga treba izričitu pozornost usmjeriti na mogući prijenos preko odjevnih predmeta kao što su kape ovratnici na odjeći, odjeća  koja se oblači preko glave, češljevi, i svi ostali predmeti koji su u mogućem kontaktu s vlasištem oboljele osobe.

Simptomi


Osoba pokazuje simptome razdražljivosti, pokazuje potrebu za češanjem tjemena glave. Pažljivim pregledom vlasišta mogu se otkriti žive pokretne uši ili što je daleko češće, samo gnjide. Odrasla ženka velika je 3-4 mm i nešto je veća od mužjaka. Sive je ili svjetlo smeđe boje. Uši imaju tri para nogu koje završavaju “kandžicama” kojima se drže za vlas (dlaku).

Liječenje


Za uklanjanje ušljivosti mogu se koristiti razna sredstva i načini,u dječjoj dobi preporučljivo  je primijeniti preparate koji su minimalno agresivni i toksički. Važno je tijekom liječenja ako se radi o djetetu obavijestiti instituciju-kolektiv u kojem dijete boravi kako bi se provele mjere prevencije za ostale članove. Nužno je provjeriti vlasište ostalim članovima obitelji zbog samog liječenja i prevencije konačnici liječenje se smatra uspješnim  tek onda kada je prekinuti njihov reproduktivni niz.