Većina vrsta komaraca su važne kao molestanti ili napasnici koji ometaju i uznemiruju ljude tijekom svakodnevnih aktivnosti, boravka u prirodi i rekreaciji.

Simptomi i znakovi bolesti

Bolest se prenosi ubodom zaraženog komarca, a vrsta komarca koja najčešće prenosi virus je Culex pipiens (razvija se posvuda u okolišu, u prirodnim leglima te u raznolikim posudama s vodom). Prirodni domaćin i najčešći rezervoar virusa Zapadnog Nila su različite vrste ptica, a ljudi, kopitari ili drugi sisavci su slučajni domaćini. Bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka.

Zaštitite se od komaraca

U cilju smаnjеnjа rizikа оd zаrаžаvаnjа virusоm Zаpаdnоg Nilа, preporučuje se primjena osobnih zaštitnih mjera od uboda komaraca, ali i mjere suzbijanja komaraca u okolišu.

OSOBNE MJERE ZAŠTITE OD UBODA KOMARACA UKLJUČUJU:

 • primjenu repelenata (sredstava za odbijanje komaraca) na dijelove tijela koji nisu pokriveni odjećom (poštujući upute proizvođača) tijekom boravka na otvorenom;
 • izbjegavanje boravka na otvorenom prilikom najjače aktivnosti komaraca;
 • pri boravku u područjima gdje je velik broj komaraca nositi odjeću svijetlih boja, duge rukave i duge hlače;
 • zaštititi prozore i vrata mrežama za kukce i zavjesama, postaviti mreže iznad kreveta i dječjih kolica.
 • Važno je da svaka osoba može osobno pridonijeti smanjenju broja komaraca jednostavnim djelovanjem u svom neposrednom okolišu:
 • ukloniti nepotrebne predmete i posude u kojima se nakuplja voda: kante, automobilske gume, boce, odbačene igračke i druge posude;
 • redovito (najmanje jednom tjedno) prazniti ili mijenjati vodu u posudama koje su u upotrebi i zadržavaju vodu (posude za cvijeće, pojilice za životinje i dr.);
 • spremnike za vodu u okućnicama i vrtovima zatvoriti poklopcem, gustom mrežom ili folijom;
 • održavati ispravnim sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje voda (krovni oluci, ulični slivnici, kanalizacija);
 • propisno držati gume u vulkanizerskim dvorištima;
 • održavati septičke jame, držati ih propisno zatvorene;
 • održavati zelene površine, uređivati vrtove da se u njima što manje zadržavaju odrasli komarci.