GM usjevi oštećuju jetru i bubrege?

716

Iz analize izvješća koje je objavio Monsanto, najveći proizvođač genetički modificirane hrane u svijetu, proizašlo je da su tri varijeteta njihovih usjevnih biljaka opasne za ljudsko zdravlje.

Pravnim je putem multinacionalni poljoprivredni div Monsanto bio prisiljen pustiti u javnost “sirove” i neobrađene podatke o tome da su životinje koje su konzumirale genetički modificiran kukuruz oboljele od oštećenja jetre i bubrega za samo tri mjeseca, što je podatak koji pobija neprekidne tvrdnje proizvođača kako su njihovi GM usjevi potpuno sigurni.

Iz izvješća tvrtke Monsanto vidljivo je da su istraživanja provođena na tri varijeteta GM kukuruza, od kojih dva sadrže gene za Bt protein, tvar koja štiti biljku od kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), a jedan je dizajniran kako bi bio otporan na herbicid Roundup, koji sadrži glifosat kao glavni aktivni sastojak. U SAD-u su raširena sva tri varijeteta, dok u Europi raste samo jedan, većinom u Španjolskoj.

Dr. Gilles-Eric Seralini sa Sveučilišta u Caenu bio je zadužen za provjeru podataka koje su podastrli stručnjaci iz tvrtke Monsanto. Iako kaže da nije pronašao dokaze, već znakove toksičnosti GM usjeva, naglasio je da su kronični negativni učinci očigledni te da postoje “statistički značajne” indikacije o oštećenju jetre i bubrega testnih životinja.

“Specifični učinci primijećeni u štakora uključuju nakupljanje hormona u krvi i urinu, što je znak da jetra i bubrezi ne rade pravilno. Jedan od varijeteta kukuruza povisio je razinu šećera u krvi, a u ženki štakora i razinu triglicerida”, piše Seralini u časopisu International Journal of Microbiology.

Seralini zaključuje da, s obzirom da su GM usjevi strane tvari koje dosada nisu bile dio uobičajene ljudske niti životinjske prehrane, nije moguće utvrditi koji će biti dugoročni učinci njihove konzumacije na zdravlje.

Monsanto tvrdi da se analiza njihovih podataka temeljila na lažnim analitičkim metodama i zaključivanju te da time sigurnost njihovih proizvoda nije ugrožena.